O nás
Zdroj: Fotosúťaž MAS Malohont

O nás

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vznikla a funguje na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Združujeme mestá, obce a podnikateľské subjekty, ktoré poznajú hodnoty regiónu a chcú pomôcť k jeho napredovaniu.

 

Podieľame sa na rozvoji infraštruktúry cestovného ruchu, značky regionálneho produktu, značení cyklotrás, hľadaní zdrojov financovania pre projekty, reprezentujeme na podujatiach v regióne, ale aj mimo neho. Náš región predstavujeme v elektronickej podobe na webe www.regiongemer.skfacebooku a instagrame @RegionGemer, v printovej podobe vo forme newsletterov a moderných brožúr vytlačených na ekologickom papieri, ktoré si môžete pozrieť aj tu.

 

Našou ambíciou je dostať svojimi aktivitami región Gemer na mapu vyhľadávaných dovolenkových destinácií, prezentovať historické regióny Gemer a Malohont pod jednotnou značkou doma aj v zahraničí, vytvárať konkurencieschopné produkty cestovného ruchu a podnecovať aktívnu spoluprácu subjektov v regióne.

 

 

Našimi členmi sú: 

 

1. Mesto Hnúšťa

2. Mesto Jelšava

3. Mesto Revúca

4. Mesto Rožňava

5. Mesto Tornaľa

6. Obec Jesenské

7. Obec Muráň

8. BUCK, s. r. o.

9. ENVILAW, s. r. o.

10. Kráľov dom, s. r. o.

11. anarchy.sk, s. r. o.

12. SMZ – Služby, a. s.

13. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

14. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. 

15. PREDNA HORA, s. r. o.

16. Obec Muránska Huta

17. Obec Betliar

18. Banícke múzeum v Rožňave