Čerešňový (k)raj Brdárka
Fotka od: Jozef Kopor

Brdárka - čerešňový raj

Brdárka. Idylická dedinka ležiaca v náruči okolitých vŕškov a ovocných sadov. Málokto vie, že skrýva slovenský a možno aj európsky unikát. Leží v takzvanej slnečnej pasci, vďaka čomu tu aj v nadmorskej výške 600 metrov rastie približne 4000 čerešňových stromov minimálne 50-tich rôznych odrôd. Toľko sa ich podarilo v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou zmapovať občianskemu združeniu Alter Nativa. Najvýznamnejšie odrody sa snaží štepiť a uchovávať pre budúce generácie. Popri čerešniach sa tu nachádza približne 2000 stromov hrušiek, jabloní a vlašských orechov rôznych odrôd. V dedine i v okolí vyvierajú pramene kvalitnej pitnej vody, ktorú si nezabudnite pred túrou nabrať do zásoby.

.

Najobľúbenejším turistickým cieľom je popri čerešňových sadoch dominanta okolia Malý a Velký Radzim (991 m n.m.). A obzvlášť jedno z jeho vyhliadkových miest, známe ako Vdovčíkovo kreslo. Kreslo doslova, sťaby vápencový trón, do ktorého sa môžete pohodlne usadiť a vychutnávať si výhľady až na 70 km vzdialené Bukové hory v Maďarsku, alebo na viac ako 300 metrov hlboko učupenú Brdárku. Dostanete sa k nemu po dvoch kilometroch stúpania žlto značenou turistickou trasou, za približne hodinu.

.

Z vyhliadkových miest severnej strany Radzima možno za dobrého počasia zhliadnuť Kráľovu hoľu i vrcholky Vysokých Tatier. Poloha a prírodné podmienky lokality sa zaslúžili o vznik a zachovanie osobitej vzácnej flóry. Možno tu vidieť kriticky ohrozený, zákonom chránený endemit - Jazyčník sivý (Ligularia glauca), ktorý nenájdete nikde inde v strednej Európe, ale tiež karpatský subendemit Prilbicu moldavskú (Aconitum moldavicum). Pozorné oko zazrie aj Kyjanôčku zelenú (Buxbaumia viridis), nenápadný mach, ktorý patrí medzi druhy európskeho významu a pokladá sa za indikátor kontinuity prírodného lesa a pralesa, ktorý tu má rozlohu temer 39 hektárov. Dominuje mu buk a jedľa na severných svahoch. Na južných skalnatých svahoch sa vyskytujú mnohé teplomilné druhy, ktoré tu v rámci Slovenska dosahujú svoje výškové maximum. Radzim je vďaka svojmu vápencovému zloženiu aj zaujímavou speleologickou lokalitou. Jedinečnou je Veľká priepasť hlboká 35 m.

.

Obdivovateľov kultúrnych pamiatok určite zaujme renesančno-barokový kostol z konca 17. storočia.  Nachádza sa v ňom 258 ročný, jediný dodnes kompletne zachovaný, organ majstra Wallachyho zo Spišskej Soboty.
Brdárka patrila cirkevne ku Kobeliarovu, odkiaľ tu ako farár pôsobil aj otec Pavla Jozefa Šafárika. Na prelome 19. a 20. storočia mala vyše 200 obyvateľov. Dnes ich v obci žije 60.

.

Nadšencom sakrálnych pamiatok možno po ceste z Brdárky odporučiť návštevu gotických kostolov s jedinečnou freskovou výzdobou v neďalekých Koceľovciach, Ochtinej a Štítniku. Udržiavaním ľudových remesiel, tradícií a folklórnymi slávnosťami je vychýrená obec Rejdová, od Brdárky na pešo vzdialená 5 kilometrov. V rovnakej vzdialenosti, ale opačným smerom sa nachádza Kobeliarovo, s pamätným domom rodáka Pavla Jozefa Šafárika, kam vás zavedie zeleno značená turistická trasa.

Kontakt
Adresa: Brdárka, 049 34, Markuška, SK
GPS: 48,766811, 20,338301
Web stránka: https://obecbrdarka.webnode.sk/o-obci/
Email: obec.brdarka@gmail.com