Bábiky s ľudovým krojom od Gabriely Medveďovej
Zdroj: MAS Malohont

Výroba tradičnej výšivky v Malohonte

Pre tradičnú ľudovú výšivku je charakteristická farebnosť, bohatosť techník, vzorov a ornamentálnych kompozícií. Výšivka bola dominantným zdobným prvkom na ľudovom odeve a jedným zo znakov regionálneho odlíšenia. Medzi textilné výrobky s tradičnou výšivkou nepatrí len ľudový odev, ale i miniatúry ľudových krojov, či darčekové predmety.

Gabriela Medveďová z Hrachova sa ich výrobou zaoberá už vyše 5 rokov. Učarovali jej tradičné motívy, vďaka ktorým sa prostredníctvom krojovaných bábik, ľudových odevov a darčekových predmetov s typickou farebnosťou a ornamentom snaží o zachovávanie ľudovej kultúry.

Ľudový kroj na bábiky zdobí ručnou výšivkou - technikou krížika, stonkovým a retiazkovým stehom pochádzajúcim z Klenovca, Kokavy nad Rimavicou a okolia.
Ľudový odev má tiež ručnú výšivku krížikom, stonkovým a retiazkovým stehom, ale v tvare kvetu rôznej farebnosti, typickej pre región Gemer-Malohont.
Darčekové predmety z textilu, ako napríklad vrecúška s levanduľou a kapsičky, šije z ľanového materiálu s typickou regionálnou výšivkou na prednej strane.

Gabriela Medveďová je jednou z prvých držiteľov značky regionálneho produktu Gemer-Malohont.

O jej práci si môžete viac prečíťať tu v rozhovore:  https://www.produkty.gemer-malohont.sk/ludovu-kulturu-zachovava-krojovanymi-babikami/